HDMI 1.4

Wprowadzenie standardu HDMI 1.4 okazało się być ogromnym skokiem na przód w stosunku do poprzednich wersji specyfikacji. Wersja ta wprowadziła wiele zmian, które zapewniają zgodność z nowymi technologiami, przy czym jest ona w pełni wstecznie kompatybilna z poprzednimi wersjami HDMI. Warto zatem zapoznać się ze specyfikacją HDMI w wersji 1.0, 1.1, 1.2 i 1.3 oraz HDMI w wersji 2.0.


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, jakie zostały wprowadzone wraz z prezentacją HDMI 1.4 oraz jego podwersji: 1.4a i 1.4b

Kanał Ethernet (HEC)

Urządzenia wyposażone w tę funkcjonalność mogą wysyłać i odbierać dane poprzez sieć Ethernet z szybkością 100 Mb/sek. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z aplikacji wykorzystujących IP urządzeń. Wystarczy, aby jeden komponent kina domowego był podłączony do domowego routera a pozostałe, wyposażone w funkcje sieciowe są w stanie połączyć się z Internetem, żeby w pełni wykorzystać swoje możliwości za pomocą złącz HDMI. W ten sposób wyeliminowana jest potrzeba dodatkowego łączenia urządzeń kablem sieciowym. Jednocześnie możliwa jest wymiana danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi ze sobą.

Zwrotny kanał audio ARC

Specyfikacja HDMI 1.4 obejmuje zwrotny kanał audio (ARC - Audio Return Channel), który pozwoli zredukować ilość kabli niezbędnych do pobierania sygnału audio z urządzeń. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy telewizor dostaje bezpośrednio sygnał audio i video z anteny TV. W takim przypadku nowy kanał zwrotny audio pozwoli na przesłanie strumienia audio do amplitunera w oparciu o podłączenie HDMI bez potrzeby dodatkowych połączeń kablowych.

Obsługa obrazu 3D

Specyfikcja 1.4 zdefiniowała najpopularniejsze formaty 3D i rozdzielczości dla urządzeń wyposażonych w złącze HDMI. Ustandaryzowane zostały parametry wejściowe i wyjściowe dla domowych systemów 3D do podwójnego przesyłu rozdzielczości 1080p.

Rozdzielczość 4K x 2K

Nowa specyfikacja umożliwia urządzeniom wyposażonym w złącze HDMI przesyłanie rozdzielczości 4x większej od 1080p tzw. Quad HD. Wsparcie dla 4Kx2K pozwoliło w oparciu o standard HDMI obsługę takiej samej rozdzielczości jak wiele cyfrowych kin komercyjnych. Obsługiwane formaty to m.in.: - 3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz - 4096x2160 24Hz

Rozdzielczości HDMI